Månskensdans

Litteratur-, språk- och kulturblogg.

Johan Jönsson
johanjonsson.net

lördag, april 12, 2008

Norska, svenska eller finska?

Skriver man på internet någonting om en författare som är någorlunda nyfiken, kan hantera internet och inte är så välkänd att det drunknar finns alltid risken att personen kommer att läsa det. Kan den inte språket, tja, då går det alltid att slänga ut en fråga och ofta kommer någon att översätta det, på ett sätt eller annat. Två sådana exempel jag har sett på sistone är hos Felix Gilman och Joe Abercrombie. Det som intresserar mig här har dock mest med språkuppfattning att göra.

Then there’s this, which I’m not even 100% sure what language it’s in, and neither Google nor Babelfish can translate it for me. Norwegian? Swedish? Finnish?

I'm not that hot on foreign languages if I'm honest, and my Danish? (Finnish? Swedish? Norwegian?) is slightly rusty, but I'm interpreting the headline of this review as:

Jag har full förståelse för att en engelskspråkig författare inte kan se skillnad på de olika skandinaviska språken (även om jag blir en smula förbluffad över att ingen verkar komma på tanken att kika på toppdomänen .se). Jag är medveten om att mitt perspektiv, som flerspråkig, språkintresserad talare av ett mycket mindre språk än engelska, är ett annat än det hos enspråkiga talare av världens just nu mest dominerande språk. Jag tycker ändå det är fascinerande att man blandar in finska, som på flera sätt har mindre gemensamt med engelska än sanskrit, i det hela. Är det bara för att man inte har någon aning om hur finska ser ut och antar att det, på grund av geografisk närhet, skall likna de andra man nämner? Eller hade man, om det hade varit en finsk text, kunnat gissa sig till att det kunde ha varit det, men för säkerhets skull garderat sig med att den i och för sig kunde vara svensk eller norsk också? Det är nu inte så fantastiskt mycket språken har gemensamt, trots att de har levt sida vid sida ett bra tag nu.

3 Kommentarer:

Anonymous Emil sade:

Well, jag har absolut ingen aning om hur språken som talas i turkmenistan respektive afganistan förhåller sig, och om de har gemensam härkomst eller inte. Dessa länder ligger på ett avstånd från oss som är jämförbart med avståndet till amerika. Därmed kan jag ha viss förståelse för att en engelskspråkig författare inte är medveten om att finska tillhör det finsk-ugriska språkträdet snarare än det indo-europeiska. :)

12/4/08 21:23  
Anonymous Johan sade:

Fast geografiska avstånd är inte lika viktiga som kulturella – engelskans och svenskans gemensamma historia behöver man inte gå så fantastiskt långt bak i tiden för att hitta – och uppenbarligen har de tillräckligt god koll för att utan problem komma fram till att språket är skandinaviskt.

//JJ

13/4/08 04:23  
Blogger Åka sade:

En författare gissade att min recension av hans bok var på isländska. Där ser man.

För övrigt har jag blivit inkallad som expert på finskt uttal när en kör här i Kingston skulle sjunga ett verk på finska. Jag förklarade att jag inte kan finska, och inte är så bra på det här med att skilja på långa och korta konsonanter heller, men tjejen från kören (som kommer från Tyskland ursprungligen) trodde att jag skulle kunna hjälpa till att åtminstone hjälpa dem att bestämma sig för ett sätt att uttala orden. Det var intressant.

13/4/08 17:12  

Skicka en kommentar

<< Home