Månskensdans

Litteratur-, språk- och kulturblogg.

Johan Jönsson
johanjonsson.net

tisdag, maj 02, 2006

Berg och borg

Dagens insikt är att orden berg och borg sannolikt är besläktade på grund av borgens läge, om man skall tro The Online Etymology Dictionary, där jag – när jag absolut borde ha gjort annat – följde upp etymologin bakom engelskans barrow och borough. Etymologin går tillbaka till de protoindoeuropeiska (vilket betyder mer eller mindre välgrundade spekulationer) *bheregh- ("hög", "upphöjd") respektive *bhrgh ("befäst upphöjning").

Det borde man kanske ha kunnat lista ut.

8 Kommentarer:

Blogger Andrea sade:

Tja, det finns en massa platser i Sverige som har namn som innehåller "borg" på ett eller annat sätt (eller varianterna "bor", "bore" osv), utan att det för den skulle behöver ha legat en borg på platsen. En del av platserna är möjligen platser för fornborgar, men på många har man inte hittat några lämningar.

Lustigt, jag har precis läst om det här :)

3/5/06 21:00  
Blogger Johan sade:

Det kan ju ha använts om högre platser som man använde i militärt syfte oavsett om det fanns befästningar av något slag där eller inte?

//JJ

3/5/06 21:08  
Anonymous Bodil Z sade:

Jag tittade lite i Hellquist (som du eventuellt tycker är föråldrad - eller vem var det som tyckte det?) och hittade där om "berg" "ie. 'bhergo-', i avljudsförhållande till'borg'". Sedan tittade jag på "borg" och fann följande: "av omstridd härledning; snarast av en ieur. kons.-stam 'bhrgh'... i avljudsförhållande till 'berg'".

Det här säger jag inte som en motsägelse till det du säger utan bara som en liten utvidgning eller variant.

4/5/06 07:15  
Blogger Johan sade:

Hellquist är väl inte den förste jag skulle vända mig till om jag ville ha information enligt den senaste forskningen, men jag tror aldrig att jag har hävdat att boken är föråldrad.

Tack.

//JJ

4/5/06 14:02  
Blogger Andrea sade:

Ang. det möjliga militära syftet så är det inte över huvud taget klarlagt ifall fornborgar i allmänhet hade något militärt syfte alls. En del talar för det, annat emot det.

4/5/06 21:51  
Blogger Johan sade:

Att det skulle ha någonting med etymologi att göra kräver i och för sig att borg var en samtida benämning på fornborgarna.

//JJ

5/5/06 08:39  
Blogger Andrea sade:

Sant. Tänkte inte på det... :P

5/5/06 19:36  
Blogger Johan sade:

Jag insåg förresten precis att det var Johan A. som kallat Hellquist föråldrad.

//JJ

7/5/06 18:58  

Skicka en kommentar

<< Home